Kancelária MsO SPZ Bratislava

Adresa

Mestská organizácia  Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava


Heyrovského 1,  

841 03 Bratislava

 

IČO 308 52 846

DIČ : 2020847950

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu IBAN : SK15 0900 0000 0001 7852 8427

 

Telefón/Fax

02/624 101 49

Mobil

+421 911 976 269

E-mail

polovnici@msospzba.sk

 

Stránkové hodiny     

pondelok:

streda:

 

08:00 - 15:00

08:00 - 17:00

 

stránkový deň

stránkový deň