Komisia poľovníckej osvety

Zloženie

Predseda:

Ing. Hurbanič Rudolf

Členovia:

Wolf Martin
Ing. Lutter Patrick
Ing. Polák Štefan
Ing. Benčič Tibor
Panák Ján

Činnosť

  • Reprezentačný ples poľovníkov
  • Kurz uchádzačov o prvý poľovný lístok
  • Skúšky uchádzačov o prvý poľovný lístok
  • Okresné kolo krúžkov mladých priateľov poľovníctva
  • Účasť na celoslovenskom kole KMPP
  • Zabezpečenie propagácie júna – mesiaca poľovníctva a ochrany prírody v PZ v organizačnej štruktúre MsO SPZ
  • Schôdzková činnosť – štvrťročne