Jarovská PS

IČO: 30851718
sídlo:

Pílova 1
851 10 Bratislava

pôsobnosť: PR Jarovce

štatutárny zástupca:

Roman Plankenauer (predseda)
Pílová 1
851 10 Bratislava

 

telefón: 0905/497176
e-mail: plankenauerovam@gmail.com


poľovnícky hospodár:

Martin Wolf
Koreňová 24
851 10 Bratislava

 

telefón: 0903/215942
e-mail: wolf.m999@gmail.com