PS Vajnory

IČO: 42446210
DIČ:  
sídlo:

Rybničná 14
831 07 Bratislava

pôsobnosť: PR Vajnory

štatutárny zástupca:

Ján Panák (predseda)
Rybničná 14
831 07 Bratislava

 

telefón: 0903/968069
e-mail: janpanak@centrum.sk


poľovnícky hospodár:

Ing. Juraj Šesták
Jesenského 14
90201 Pezinok

 

telefón: 0905845930