Predstavenstvo MsO SPZ Bratislava

Predseda:

Ing. Eduard Pokorný

Tajomník:

Ing. Ján Martinovič

Predseda komisie poľovníctva a životného prostredia:

Martin Wolf

Predseda kynologickej komisie: 

Rastislav Jesenický

Predseda streleckej komisie:

Brštiak Milan

Predseda osvetovej komisie:

Ing. Hurbanič Rudolf

Predseda ekonomicko-organizačnej komisie:

Ing. Kašiak Tibor