PZ Podunajské Biskupice

IČO: 31802346
sídlo:

Juraja Hronca 7
841 02 Bratislava

pôsobnosť: PR Podunajské Biskupice

štatutárny zástupca:

Ing. Ján Hrivňák (predseda)
Juraja Hronca 7
841 02 Bratislava

 

telefón: 0904 055234
e-mail:  hrivnak.jano@gmail.com


poľovnícky hospodár:

 

 

 

tajomník :

Juraj Csóka
Staromlýnska 7 a
821 06 Bratislava

 mobil : 0903 451452

 

Ing. Dávid Kugler

Ráztočná 22A

821 07 Bratislava

mobil : 0907 113 116

e-mail : davidkugler72@gmail.com