PZ Jarovce

IČO: 17814402
sídlo:

Ovocná č. 5
851 10 Bratislava- Jarovce

pôsobnosť: (bez revíru)

štatutárny zástupca:

Mgr. Tomáš  Knotek - predseda

Ovocná 5, 851 10 Bratislava

 

 

telefón: 0911 391409
e-mail:  knotektomascf@gmail.com


poľovnícky hospodár:

Martin Wolf
Koreňová 24
851 10 Bratislava

 

telefón: 0903/215942
e-mail: wolf.m.999@gmail.com