Mestská organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava

IČO: 30852846
DIČ: 2020847950
sídlo:

Heyrovského 1
841 03 Bratislava

pôsobnosť: Bratislava-mesto
kontakt: telefón/fax: 02/62410149
mobil: +421 911 976 269
e-mail: polovnici@spzba.sk

štatutárny zástupca :

 

 

 

 

 

 

tajomník :

Ing. Eduard Pokorný   -  predseda
Tatranská 26
841 06 Bratislava

 

telefón: 02/62410149  mobil : 0911976269
e-mail: polovnici@msospzba.sk

 

 

Ing. Ján Martinovič  
Nejedlého 15
841 01 Bratislava

 

telefón: 0903 440177
e-mail: janmartinovic54@gmail.com