PS Sekýl

IČO: 36075957
sídlo:

Čsl. Tankistov 206
841 06 Bratislava

pôsobnosť: PR Holý Vrch

štatutárny zástupca:

Jozef  Bielovič (predseda)
Pifflova 8
851 01 Bratislava

 

telefón: 0905 616683


poľovnícky hospodár:

Ing. Eduard Pokorný
Tatranská 26
841 06 Bratislava

 

telefón: 0948/231183
e-mail: pokorní2@gmail.com