Ekonomicko – organizačná komisia

Zloženie

Predseda:

Ing. Kašiak Tibor

Členovia:

Ing. Harvan Vladimír
Plankenauer Roman
Mgr. Knotek Tomáš

Činnosť

  • Zhodnotenie čerpania rozpočtu
  • Priebežná kontrola plnenia rozpočtu a plánu hospodárenia MsO SPZ
  • Zhodnotenie výročných členských schôdzí PZ v organizačnej štruktúre MsO SPZ
  • Zostavenie návrhu rozpočtu MsO SPZ
  • Schôdzková činnosť - pred každým zasadnutím Mestskej rady SPZ Bratislava (4x v roku)