PZ Dunaj

IČO: 31780903

sídlo:

 

doručovacia adresa :

Mudroňova 42
811 01 Bratislava

Ing. Marián Zacharda, Vojenská 12, 900 41 Rovinka

pôsobnosť: bez revíru

štatutárny zástupca:

Vladislav Glončák  - predsedapoľovnícky hospodár:

 

štatutárny zástupca :Ing. Marián Zacharda - tajomník