PS Devínska Nová Ves

DIČ: 2021859719
sídlo:

Pieskovcová 40
841 07 Bratislava

pôsobnosť: PR Devínska Nová Ves

štatutárny zástupca:

Oliver Pistovčak (predseda)
Pieskovcová 40
841 07 Bratislava

 

telefón: 0905 696580
e-mail: oliver.pistovcak@gmail.com


poľovnícky hospodár:

Jordan  Pistovčák

Jána Smreka 3
841 07 Bratislava

 

telefón: 0908 882040
e-mail:  oliver.pistovcak@gmail.com