PS Rača

IČO:  
DIČ:  
sídlo:

 

pôsobnosť: PR Rača

štatutárny zástupca:

PhDr. Mária Homolová 

mobil : 0904 944677

 

 


poľovnícky hospodár:

Mgr. Radoslav Caban

telefón: 0905/790947