Aktuality

 

 

Výsledková listina

zo streleckých pretekov " Päť boj družstiev " o putovný pohár MsO SPZ Bratislava

zo dňa 30.9.2023 

       

 I. miesto - družstvo PS Devínska Kobyla v zložení  - Martinovič ml., Haramia, Vinkler

 II. miesto - družstvo PS Záhorská Bystrica v zloženi - Brštiak, Hurbanič st., Čech st.

 III. miesto - družstvo PS Devínska Nová Ves v zložení - Vyhnálek, Bródy ml., Ďuračka

 

                                            

 

B L A H O Ž E L Á M E !

 

P O Z V Á N K A 

 

na strelecké preteky " Päť boj družstiev  O putovný pohár  MsO SPZ Bratislava "

ktoré sa uskutočnia dňa 30.9.2023 od 8,00 na Poľovníckej strelnici

PS Záhorská Bystrica " Na Plácku "

 

Propozície :  Propozície - Päťboj družstiev 30.9.2023

__________________________________________________________________________

 

P L Á N

streleckých podujatí, organizovaných Mestskou organizáciou SPZ Bratislava a

Obvodnou poľovníckou komorou Bratislava

na rok  2023

na poľovníckej strelnici PS Záhorská Bystrica " Na Plácku "

 

 Plán streleckých podujatí Strelnica " Na Plácku " 2023

Propozície strelieb B-60 - 2023

Propozície strelieb M-400 - 2023

 

P O Z O R

prvé  strelecké podujatie už  15. apríla 2023

 

 

Začiatok streleckých pretekov začína vždy registráciou pretekárov od 8,00 do 8,30 h

Bližšie informácie podá pán Milan Brštiak, predseda streleckej komisie MsO SPZ Bratislava,

mobil  0905 409469

___________________________________________________________________________________

                                                                                         

 

I N F O R M Á C I A

 o možnosti úhrady členského v SPZ ( vrátane povinného poistného ) na roky 2024 a ďalšie roky

      Vážení kolegovia poľovníci, členovia MsO SPZ Bratislava,

      za účelom predĺženia platnosti členstva v SPZ a následne predĺženia platnosti poľovného lístka na roky 2024 a ďalšie roky, je možné vykonať úhradu členského v SPZ ( vrátane povinného poistného) vkladom v hotovosti, alebo bankovým prevodom na účet  MsO SPZ Bratislava.

       Číslo účtu : IBAN : SK15 0900 0000 0001 7852 8427

       Členské je možno uhradiť na 1 rok, na 5 rokov, alebo na 10 rokov podľa toho, na akú dobu budete požadovať poľovný lístok.

       Výška členského na rok 2024 je 20,00 €, Variabilný symbol je 2024.

       Výška členského na roky 2024 až 2028 , t.j. na 5 rokov je 100,00 €. Variabilný symbol je       20242028.

        Výška členského na roky 2024 až 2033 , t.j. na 10 rokov je 200,00 €. Variabilný symbol je             20242033

        Do správy pre prijímateľa uveďte prosím svoje meno a priezvisko a adresu.

        Po pripísaní úhrady členského na účet Vám následne bude vyhotovený poistný certifikát, potrebný pre predĺženie platnosti poľovného lístka v Obvodnej poľovníckej komore. 

        Tento certifikát o poistení zodpovednosti za škody, spôsobené pri výkone práva poľovníctva, ktorý platí pre všetky členské štáty Európskej únie, Vám vydáme buď osobne v Kancelárii MsO SPZ Bratislava, Heyrovského 1, počas stránkových hodín, alebo Vám ho podľa Vášho želania zašleme poštou, alebo e-mailom na Vašu e-mailovú adresu. 

        V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte  počas stránkových hodín v pondelok a v stredu na telefónnom  čísle 02/62410149, alebo na mobil 0911 976 269, resp. mailom na adresu: polovnici@msospzba.sk. V súrnych prípadoch mimo úradných hodín je moje  súkromné telefónne číslo : 0948 231183.

 

        S pozdravom " Poľovníctvu zdar ! "

         Ing. Eduard Pokorný

         predseda MsO SPZ

___________________________________________________________________________________