Aktuality

   

I N F O R M Á C I A

Kancelária Mestskej organizácie SPZ Bratislava bude z dôvodu čerpania dovolenky od 1. júla 2022 zatvorená. 

Otvorená bude od 18. júla 2022

 

                                                         

I N F O R M Á C I A

Predseda kynologickej komisie MsO SPZ Bratislava pán Rastislav Jesenický oznamuje termíny kynologických akcií na rok 2022.

Plán kynologických akcií na rok 2022 je tu: Plán Kynologických podujatí na rok 2022

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

Predseda streleckej komisie MsO SPZ Bratislava pán Milan Brštiak  pozýva poľovníkov - strelcov a priateľov poľovníckeho strelectva na strelecké podujatia, ktoré sa uskutočňujú na Poľovníckej strelnici PS Záhorská Bystrica  " Na Plácku " v roku 2022. 

Plán streleckých podujatí je tu : Plán streleckých podujatí Strelnica " Na Plácku " 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Rada Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava pozýva  členov Mestskej organizácie SPZ Bratislava a ich rodinných príslušníkov na poľovnícku výstavu NATURA VIVA do Lysej nad Labem v Českej republike v dňoch    26. a 27. mája 2022,   ( štvrtok a piatok ) spojenú s poobedňajším pobytom vo štvrtok v Prahe

Program zájazdu :

1. Odchod autobusom dňa 26. mája 2022 o 7,00 hod spred hotela Devín na nábreží Dunaja

2. Príchod do Prahy cca o 13,00 a ubytovanie v Hoteli VS na Květnici na jednu noc

3. Voľný program v Prahe poobede 26. mája 2022

4. Odchod autobusom dňa  27.mája 2022 o 8,00  spred Hotela na Květnici na výstavu do Lysej nad Labem

5. Prehliadka výstavy NATURA VIVA a odchod o cca 14,00 domov

Prihlásiť sa možno písomne e-mailom : polovnici@msospzba.sk , alebo osobne v kancelárii MsO SPZ Bratislava, Heyrovského 1, v pondelok, alebo v stredu ( stránkové dni ).

Kapacita je obmedzená počtom rezervovaných lôžok v  Hoteli v počte 45

Cena za ubytovanie pre jednu osobu podľa druhu izby je od 500.-  do 850.- CZK s raňajkami

Cena  dopravy  je 10.- € na osobu.

 

                                                                                      Ing. Eduard Pokorný

                                                                               predseda MsO SPZ Bratislava

                                                                                

INFORMÁCIA 

 o možnosti úhrady členského v SPZ ( vrátane povinného poistného ) na roky 2022 a ďalšie roky

      Vážení kolegovia poľovníci, členovia MsO SPZ Bratislava,

      za účelom predĺženia platnosti členstva v SPZ a následne predĺženia platnosti poľovného lístka na roky 2022 a ďalšie roky, je možné vykonať úhradu členského v SPZ ( vrátane povinného poistného) vkladom v hotovosti, alebo bankovým prevodom na účet  MsO SPZ Bratislava.

       Číslo účtu : IBAN : SK15 0900 0000 0001 7852 8427

       Členské je možno uhradiť na 1 rok, na 5 rokov, alebo na 10 rokov podľa toho, na akú dobu budete požadovať poľovný lístok.

       Výška členského na rok 2022 je 20,00 €, Variabilný symbol je 2022.

       Výška členského na roky 2022 až 2026 , t.j. na 5 rokov je 100,00 €. Variabilný symbol je       20222026.

        Výška členského na roky 2022 až 2031 , t.j. na 10 rokov je 200,00 €. Variabilný symbol je             20222031

        Do správy pre prijímateľa uveďte prosím svoje meno a priezvisko a adresu.

        Po pripísaní úhrady členského na účet Vám následne bude vyhotovený poistný certifikát, potrebný pre predĺženie platnosti poľovného lístka v Obvodnej poľovníckej komore. 

        Tento certifikát o poistení zodpovednosti za škody, spôsobené pri výkone práva poľovníctva, ktorý platí pre všetky členské štáty Európskej únie, Vám vydáme buď osobne v Kancelárii MsO SPZ Bratislava, Heyrovského 1, počas stránkových hodín, alebo Vám ho podľa Vášho želania zašleme poštou, alebo e-mailom na Vašu e-mailovú adresu. 

        V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte  počas stránkových hodín v pondelok a v stredu na telefónnom  čísle 02/62410149, alebo na mobil 0911 976 269, resp. mailom na adresu: polovnici@msospzba.sk. V súrnych prípadoch mimo úradných hodín je moje  súkromné telefónne číslo : 0948 231183.

 

        S pozdravom " Poľovníctvu zdar ! "

         Ing. Eduard Pokorný

         predseda MsO SPZ Bratislava 

 

                                                    

ZÁPISNICA

z Rady SPZ, konanej dňa 27.11.2021 konanej online

 

                          ZapisnicaRadaSPZZapisnica02-27112021 (1) dopl_.docx

                                                      

INFORMÁCIA

z Rady MsO SPZ, konanej dňa 25.6.2021 v Nitre.

     Vážené kolegyne poľovníčky, vážení kolegovia poľovníci , priatelia,

dňa 25.6.2021 rokovala Rada SPZ. Pre Vašu informáciu Vám prikladám materiály, ktoré boli v Rade SPZ prerokované a uznesenie, ktoré bolo prijaté.

      Zároveň si Vás dovoľujem požiadať o Vaše pozmeňujúce návrhy, pripomienky a zmeny v doteraz platných  Stanovách SPZ. Zmena stanov SPZ je plánovaná na prerokovanie a schválenie v roku 2022 na Sneme SPZ. Vaše pripomienky, podnety a návrhy na zmeny v Stanovách SPZ prosím pošlite na           e-mailovú adresu : legislativa@polovnictvo.sk, alebo písomne na Ústredie SPZ, 811 05 Bratislava, Štefánikova 10,             v termíne do 10.9.2021.

 Návrh na zmenu stanov SPZ  Rada SPZ 25.6.2021 NR Final_upr.pdf

 Zápisnica 2021_01 (1) dopl_.docx  5-rozbor hospodareniaSPZ2020.docx

                                        7-rozpocetSPZ2021.docx

      S  pozdravom " Poľovníctvu zdar "

Ing. Eduard Pokorný

predseda MsO SPZ Bratislava

 

                         

 

INFORMÁCIA

 

z Rady MsO SPZ Bratislava zo dňa 9.7.2020

 V programe Rady MsO SPZ Bratislava , ktorá sa konala 9.7.2020 v Devínskej Novej Vsi, bolo slávnostné odovzdanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení , vyznamenaným členom MsO SPZ Bratislava.

Všetkým vyznamenaným a oceneným poľovníčkam a poľovníkom z 
MsO SPZ Bratislava srdečne blahoželáme a  ďakujeme za ich poctivú dobrovoľnú prácu v prospech našej prírody a za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku.

Fotodokumentácia :

CX9B0340.JPGCX9B0344.JPGCX9B0350.JPGCX9B0342.JPGCX9B0352.JPGCX9B0368.JPGCX9B0378.JPGCX9B0381.JPGCX9B0383.JPGCX9B0390.JPGCX9B0399.JPGCX9B0404.JPGCX9B0406.JPGCX9B0420.JPGCX9B0420.JPGCX9B0427.JPGCX9B0428.JPGCX9B0434.JPG

 

 

 

I N F O R M Á C I A 

Strelecký prebor B-60 o pohár predsedu MsO SPZ Bratislava sa konal dňa 13.6.2020 na strelnici " Na Plácku " v Záhorskej Bystrici. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s výskytom COVID 19, boli podmienky streleckého preboru prispôsobené tejto situácii.

Podstatné však je , že život sa po epidémii CORONA vírusu pomaly vracia do svojich koľají a poľovníci, ktorí počas pandémie vykonávali len činnosti, súvisiace s ochranou voľne žijúcej zveri, sa môžu venovať i voľnočasovým aktivitám.

Predmetný strelecký prebor sa konal pod záštitou Mestskej organizáácie SPZ Bratislava. Viedol ho tajomník MsO SPZ Bratislava, Ing. Ján Martinovič. Logistické zabezpečnie preboru, ktoré bolo hodnotené účastníkmi na výbornú, zabezpečovala Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica, na čele s predsedom a zároveň predsedom osvetovej komisie MsO SPZ BA Ing. Rudolfom Hurbaničom a hospodárom PS Záhorská Bystrica a zároveň predsedom streleckej komisie MsO SPZ BA Milanom Brštiakom a ďalšími poľovníkmi.

Výborný guláš navaril pán Ján Hasoň.

Víťazom preboru sa stal náš člen MsO SPZ

pán Ľubomír Borák

Fotografie z preboru vyhotovil  náš člen MsO SPZ, pán MUDr. Ján Šimo, MBA, za čo mu srdečne ďakujeme.

 


NASTUP RIADIACI.jpg
Poháre a cenyVíťaz preboruVITAZI_DSC3876.jpgHASON.jpgHostia zo StupavyPRI GULASI.jpgPRI GULASI 2.jpgPRIPRAVA.jpgPRI GULASI 4.jpgBRATRANEC.jpg

DEBATA .jpg
_____________________

 

 

I N F O R M Á C I A

Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva ( KMPPP) pri ZŠsMŠ Hargašova ul. v Záhorskej Bystrici, pod vedením Ing. Rudolfa Hurbaniča sa zúčastnil  dňa 15.6.2019 na Okresnej súťaži  KMPPP , ktorú organizovala OkO SPZ Šala. Súťaž sa konala v poľovníckom zariadení  v Trnovci nad Váhom. Deti zo Záhorskej Bystrice preukázali v súťaži veľmi dobré vedomosti. Medzi najlepších patrili deti Mišík a Pavlíková. Ďakujeme vedúcemu krúžku Ing. Hurbaničovi, jeho kolegom Majovi Bilačičovi a Vladovi Liďákovi a samozrejme deťom z krúžku za vzornú reprezentáciu.

Fotografie zo súťaže :

Okresná súťaž KMPPP 15.6.2019 Šaľa

Okresná súťaž KMPPP v Šali 

Okresná súťaž KMPPP v Šali