PS Čunovo

IČO: 30857767
sídlo:

Na hrádzi 221
851 10  Bratislava - Čunovo

pôsobnosť: (bez revíru)

štatutárny zástupca:

František Krist - predseda
Záhumenná 313
851 10 Bratislava

 

telefón: 0944 482122

tajomník : 

Ing. Eduard Maschkan
Dlhá 14
851 10 Bratislava

 

telefón: 0911 760991