Kynologická komisia

Zloženie

Predseda:

Rastislav Jesenický

Členovia:

Pecha Ivan
Zacharda Miloš

Činnosť

  • Fyzická inventarizácia psov
  • Brlohárske skúšky
  • Farbiarske skúšky malých plemien
  • Farbiarske skúšky duričov
  • Jesenné skúšky stavačov a malých plemien
  • Schôdzková činnosť - štvrťročne