Rada MsO SPZ Bratislava

 1. Ing. Eduard Pokorný
 2. Ing. Ján Martinovič
 3. Milan Brštiak
 4. Ing. Rudolf Hurbanič
 5. Ing. Tibor Kašiak
 6. Martin Wolf
 7. Oliver Pistovčák
 8. Roman Plankenauer
 9. RNDr. Oto Nevický MBA
 10. Ing. Ján Hrivňák
 11. PhDr. Mária Homolová
 12. Rastislav Jesenický
 13. Ján Panák
 14. Ing. Jozef Krúpa
 15. Mgr. Tomáš Knotek
 16. Ing. Ján Hlavenka